§ 1. WSTĘP
 1. Regulamin określa warunki korzystania z apartamentów warsawrent.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
§ 2 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Apartamenty wynajmowane są wyłącznie na cele mieszkaniowe osobom pełnoletnim.
 2. W cenie wynajmu Goście otrzymują w pełni wyposażone mieszkanie z bezpłatnym WiFi . Gwarantowane wyposażenie obejmuje pościel, ręczniki, mydło w płynie, suszarkę do włosów, żelazko, telewizor , zestaw do parzenia kawy i herbaty.
 3. Na ulicy przed budynkiem dostępny jest parking publiczny, płatny od poniedziałku do piątku , w godzinach 8:00 -18:00. Rezerwacja nie jest możliwa.
§ 3 REZERWACJA
 1. Rezerwacji można dokonać na stronie internetowej warsawrent.pl , za pośrednictwem współpracujących portali rezerwacyjnych lub telefonicznie +48 606 321 321.
 2. Możliwe jest dokonanie rezerwacji bezzwrotnej i standardowej.
  1. Rezerwacja bezzwrotna jest tańsza, ale wymaga zapłacenia całej kwoty w momencie rezerwacji i nie podlega zwrotowi bez względu na okoliczności. W szczególnych przypadkach warsawrent.pl może wyrazić zgodę na zmianę jej terminu.
  2. Rezerwacja standardowa nie wymaga wpłaty zaliczki i może zostać anulowana bezkosztowo do 2 dni przed datą przyjazdu. Jeśli rezerwacja standardowa nie jest zagwarantowana kartą kredytową , konieczna jest wpłata zadatku w kwocie równej opłacie za 1 dzień pobytu. W przypadku odwołania rezerwacji standardowej mniej niż 48 godzin przed datą przyjazdu, zadatek nie jest zwracany .
 3. Firma nie ma obowiązku zwrotu opłaty za niewykorzystany okres pobytu .
 4. Firma może odrzucić rezerwację Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin.
§ 4 ZAMELDOWANIE i ODBIÓR KLUCZY
 1. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14.00 w dniu zameldowania do godziny 12.00 w dniu wymeldowania.
 2. Jeśli nie uzgodniono inaczej zameldowanie i odbiór kluczy odbywa się w czynnym całodobowo biurze warsawrent.pl przy ulicy Złotej 63a /10 w Warszawie.
 3. Przy zameldowaniu Gość musi okazać dowód osobisty lub paszport. Firma może żądać okazania karty kredytowej, którą opłacono rezerwację online.
 4. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry, w momencie przekazaniu klucza do lokalu ,o ile nie została dokonana wcześniej .
 5. Firma może odmówić zameldowania Gościa znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
§ 5. POBYT
 1. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem . W lokalu może przebywać maksymalnie tyle osób ile zostało zgłoszonych w rezerwacji.
 2. Dziecko do lat czterech może przebywać w apartamencie bezpłatnie.
 3. Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
 4. Urządzanie imprez towarzyskich jest całkowicie zakazane. Goście zobowiązani są do poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do respektowania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 5. W przypadku naruszenia zasad punktu 4 naliczymy karę w wysokości 500 PLN. Jeśli konieczna będzie interwencja ochrony lub policji kara wyniesie 1000 PLN a umowa najmu zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym .Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy ewentualnych szkód.
 6. We wszystkich apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Złamanie zakazu skutkować będzie nałożeniem kary w wysokości 500 PLN ( koszt wyłączenia lokalu ze sprzedaży i ozonowania).
 7. Apartamenty są sprzątane przed i po wyjeździe Gościa. Istnieje możliwość sprzątania, wymiany pościeli i ręczników w trakcie pobytu za dodatkową opłatą.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w apartamencie za jego zgodą.
 9. W przypadku rzeczy pozostawionych w apartamencie Gość zostanie o nich poinformowany w dniu wyjazdu. W razie braku instrukcji ze strony Gościa, po upływie 14 dni zostaną one przekazane na cele charytatywne lub zutylizowane.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez apartamenty warsawrent.pl wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.

Regulamin